Home

  Von den Brünner Heimatfreunden übernahmen wir folgenden Aufruf :
Wir rufen die junge tschechische Generation auf zu erkennen, dass Tschechen und Deutsche lange Perioden eines fruchtbaren Zusammenlebens aufzuweisen haben. Lediglich nationale Verblendung und Hass trübten auf beiden Seiten Blick und Sinne. Die schlimmen Vorkommnisse der Vergangenheit haben die Politiker in ihrer rassistischen Überheblichkeit in ihrem Weltbeglückungswahn gleichermaßen zu verantworten. Sie dürfen die junge Generation im Zeichen des zusammenwachsenden Europas nicht mehr belasten. Vergessen soll man die Geschichte nicht, weil man sonst die gleichen oder ähnliche Fehler wiederholen könnte.
Aber nur die "Ewig-Gestrigen" pochen auf
angeblich unüberwindliche Gegensätze zwischen slawischem und anderem Blut.
Nehmen wir also den Blick zurück zum Anlass, auf diese Unbelehrbaren nicht mehr zu hören, und schauen wir mutig,
in Toleranz und gegenseitigem Verstehen, in die Zukunft

*
Proto vyzýváme mladou českou generaci k poznání pravdy, že Ceši a Němci prožili, dlouhá období plodného společného života. Pouze nacionální zaslepenost a nenávist kalili na obou stranách rozumný pohled. Zodpovídat se musí komunisté za jejich blud světového štěstí, tak jako nacisté za hrůzostrašné události, které v minulosti zavinili v jejich rasistické nafoukanosti. Všechny tyto otřesné události nesmí mladé generace zatížit ve smyslu srůstaní a spojení nové Evropy. Historie se nesmí zapomenout, jelikož by se mohla opakovat podobná nebo stejná chyba. Ale jen ti "věčně-včerejší" stále buší na údajně nepřemožitelné protiklady mezi slovanskou a jinou krví. Berme tedy tyto pohledy zpět jako podnět, ty co zůstali nepoučení neposlouchat. Pohlížejme směle do budoucnosti ve snaze vzájemně se tolerovat a chápat.

Counter