Bus-Tarife in Ústí nad Labem - Aussig an der Elbe ab 1.2.2008

| Home | Zusammengestellt und übersetzt von Jirka Šich, Ústí nad Labem | Home |

Grundfahrpreis für verbilligte Umsteigekarte  –  30 Min. Fahrzeit základní jízdné zlevněné    30 minut přestupní     8,00 Kč
Grundfahrpreis für verbilligte Umsteigekarte  –  60 Min. Fahrzeit základní jízdné zlevněné    60 minut přestupní   10,00 Kč
Grundfahrpreis für Vollpreis Umsteigekarte   –  30 Min. Fahrzeit základní jízdné plnocenné 30 minut přestupní   15,00 Kč  
Grundfahrpreis für Vollpreis Umsteigekarte   –  60 Min. základní jízdné plnocenné 60 minut přestupní   19,00 Kč  
zusätzlicher Verkauf bei dem Fahrer               (15+3 Kč) doplňkový prodej jízdného u řidiče (15+3 Kč)   18,00 Kč
Grundfahrpreis für verbilligte Umsteigekarte  –  24 Stunden základní jízdné zlevněné   24 hodin přestupní     32,00 Kč
Grundfahrpreis für Vollpreis Umsteigekarte   –  24 Stunden základní jízdné plnocenné 24 hodin přestupní   65,00 Kč
Touristen verbilligter Fahrpreis turistické jízdné zlevněné     11,00 Kč  
Touristen Vollfahrpreis turistické jízdné plnocenné   22,00 Kč
Kinderzeitkupon für   7 Tage časový kupón 7 denní dětský   43,00 Kč
  Studentenzeitkupon   7 Tage časový kupón 7 denní studentský   85,00 Kč
  Bürgerzeitkupon        7 Tage časový kupón 7 denní občanský 130,00 Kč
  Bürgerzeitkopun        7 Tage, verbilligt časový kupón 7 denní občanský zlevněný   75,00 Kč       
  Kinderzeitkupon      15 Tage časový kupón 15 denní dětský   75,00 Kč
  Studentenzeitkupon  15 Tage časový kupón 15 denní studentský   120,00 Kč  
  Bürgerzeitkupon       15 Tage časový kupón 15 denní občanský       230,00 Kč
  Bürgerzeitkupon       15 Tage, verbilligt časový kupón 15 denní občanský zlevněný 120,00 Kč     
  Kinderzeitkupon      30 Tage časový kupón 30 denní dětský 120,00 Kč
  Studentenzeitkupon  30 Tage časový kupón 30 denní studentský 205,00 Kč
  Bürgerzeitkupon       30 Tage časový kupón 30 denní občanský 410,00 Kč
  Bürgerzeitkupon       30 Tage, verbilligt časový kupón 30 denní občanský zlevněný 220,00 Kč
  Zeitkupon 30 Tage,  übertragbar časový kupón 30 denní přenosný 700,00 Kč
  Kinderzeitkupon       90 Tage časový kupón 90 denní dětský 325,00 Kč
  Studentenzeitkupon   90 Tage časový kupón 90 denní studentský 475,00 Kč
  Bürgerzeitkupon        90 Tage časový kupón 90 denní občanský 1060,00 Kč
  Bürgerzeitkupon        90 Tage, verbilligte časový kupón 90 denní občanský zlevněný   585,00 Kč 
  Zeitkupon                 90 Tage, übertragbar časový kupón 90 denní přenosný 1750,00 Kč
  Bürgerzeitkupon      180 Tage časový kupón 180 denní občanský 1985,00 Kč
  Bürgerzeitkupon      365 Tage časový kupón 365 denní občanský 3710,00 Kč