Heimatfreunde Aussig

Home

Touristen-Information

Ein Bericht Herrn Jirka Šich aus Aussig - Ústí n. L.

Ab 1.November 2007 kam eine beträchtliche Änderung, die man bei Reisen über die Grenze als eine kleine Verkehrs-Revolution nennen kann und das vor allem für die Einwohner des Aussiger Kreises, die so eine Möglichkeit haben den integrierten Verkehr in der Praxis ausprobieren zu können. Das attraktive Tarif-Angebot heißt REGIONet Labe-Elbe, oder auch TAGESKARTE Elbe-Labe und wird ausdrücklich verbreitet bei der Nutzung ausgesuchter Verkehrsmitteln aus dem Gebiet des Aussiger Kreises und dem Sächsischen integrierten Verkehrs-Systems vom Oberelbe-Gebiet, das auch an jeden beliebigen Tag Gültigkeit hat.

Die Straßenbahn + Bus + Zug + Fähre = „REGIONet Labe–Elbe“

Bei dem Kauf der Fahrkarte REGIONet Labe-Elbe gibt es zwei verschiedene Angebote und zwar für 1 Person oder eine kleine Gruppe (2-5 Personen), ähnlich wie bei der Fahrkarte Sone+DB oder REGIONet+DB, aber hier ergibt sich kein markanter Unterschied. Die Fahrkarte ist nämlich nicht nur ähnlich, sondern sie richtet sich auch nach dem Tarif des Systems VVO - Verkehr Verbund Oberelbe.

Was bedeutet es für den Fahrgast und wo ist eigentlich die neue Fahrkarte gültig?
- bis auf Ausnahmen gilt an Regionalen Buslinien und Eisenbahnen des VVO Systems
- und zwar einschließlich auch an der Regionalbuslinie Dresden-Altenberg-Teplitz (die Linie Nr.360/398)
- an allen Linien des Dresdener Verkehrs (Busse, Straßenbahnen, S-Bahnen)
- ermöglicht einen Nachlass für die beide Seilbahnen in Dresden
- gültig für eine ausgesuchter Fähre über die Elbe
- gültig bei den ČD-Bahnen im Aussiger Kreis
- gültig bei allen Linien des Verkehrsbetrieb Tetschen (außerhalb der Linie nach Prag)
- an allen Linien von dem Verkehrsträger ČSAD Semily a.s. auf dem Gebiet vom Aussiger Kreis (Gültig vom 1.4.2008)
- an Linien von dem Verkehrsträger Severočeská dopravní a.s. im Gebiet Aussig-Nord (Gültig vom 1.4.2008)


Verkehrsfähigem Wert hat eben die Eingliederung des Bus-Verfrachters, die so allmählich einem Teils vom System den integrierten Verkehrs werden, selbst wenn sich um das System von beiliegenden Sachsen handelt. Es steht für eine Bemerkung, dass z.B. für die Bedeutung vom Tetschener Bus-Linien ist, aus der Touristik Sicht sehr interessant, denn führt in nächster Nähe des Systems VVO und beide Verkehrsarten den Verkehr in die Nationalparks "Tschechische und Sächsische Schweiz" besorgen, bei denen sich die Zusammenarbeit immer weiter vertieft und bildet eine touristisch attraktive Einheit.

Der Preis einer Fahrkarte entspricht einer ökonomischer Verschiedenheit von diesen zwei Regionen, für welche die Fahrkarte ziemlich günstig ist. Für 1 Person  200.- Kč, für eine kleine Gruppe von 2-5 Personen 400,- Kč (zum Vergleich in Euro ist dieser Preis 14,-@ und 27,-€). Diese Fahrkarte kann man auf jedem Bahnhof ČD kaufen, auch an der Fahrkartenverkaufstelle des Tetschener Stadtverkehrs, diese gilt am Tage, der auf der Fahrkarte angeführt ist. Die Fahrkarte richtet sich mit dem Tarif VVO, die Gültigkeit dauert bis 4 Uhr früh des folgenden Tages.

Od 1. listopadu 2007 však přišla výrazná změna, která se dá nazvat v rámci příhraničního cestování malou dopravní revolucí a to hlavně pro obyvatele Ústeckého kraje, kteří tak mají možnost vyzkoušet integrovanou dopravu v praxi.
Atraktivní tarifní nabídka se jmenuje REGIONet Labe - Elbe nebo též TAGESKARTE Elbe-Labe a výrazně rozšiřuje vzájemné využití vybraných dopravních prostředků na území Ústeckého kraje a Saského integrovaného dopravního systému Horní Polabí a co je nejpodstatnější s platností v kterýkoliv den.
Tramvaj + autobus + vlak + přívoz = "REGIONet Labe-Elbe"
Při koupi jízdenky REGIONet Labe-Elbe máte možnost využít dvou nabídek a to pro 1 osobu nebo malé skupiny (2-5 osob) podobně jako je tomu u jízdenek SONE+DB či REGIONet+DB avšak zde nastává nejeden výrazný rozdíl. Jízdenka se totiž nejen podobá, ale i řídí tarifem dopravního systému Horní Polabí (VVO = Verkehr Verbund Oberelbe).
Co to pro cestujícího znamená a kde vlastně nová jízdenka platí ?
- až na výjimky platí na regionálních autobusových linkách a železničních tratích systému VVO
- a to včetně regionální linky Dresden - Altenberg - Teplice (č.360/398)
- na linkách hromadné dopravy v Drážďanech (autobusy, tramvaje, S-Bahn)
- umožňuje slevu na lanové pozemní a vysuté dráze v Drážďanech
- platí na vybraných přívozech přes řeku Labe
- na tratích ČD v Ústeckém kraji
- na linkách Dopravního podniku města Děčína (mimo linky do Prahy).
- na linkách ČSAD Semily a.s. na území Ústeckého kraje (platnost od 1.4.2008)
- na linkách Severočeská dopravní a.s. v oblasti ústecko - sever (platnost od 1.4.2008)

Klíčovým významem je právě začleňování autobusových dopravců, kteří se tak postupně stávají součástí systému integrované dopravy byť je to systém sousedního Saska. Za připomenutí stojí, že například význam děčínských linek je z hlediska turistiky velmi zajímavý, neboť vede v těsné blízkosti systému VVO a oba druhy dopravy zajišťují dopravu do národních parků "České a Saské Švýcarsko" u kterých se neustále prohlubuje spolupráce a tvoří turisticky atraktivní celek.

Cena jízdenek odpovídá ekonomické rozdílnosti dvou oblastí pro něž platí a je na české poměry velmi výhodná. Pro 1 sobou stojí 200,- Kče a pro skupinku 400,- Kč (pro srovnání v EUR je cena 14,- a 27,-). Dá se zakoupit na nádražích ČD a prodejně jízdenek DP města Děčína a platí v den, který je na jízdence vyznačený. Jízdenka se řídí tarifem VVO a tak je její platnost omezena do 4 hodiny ranní následujícího dne.