Heimatfreunde-Aussig

   
   

Home
Ein Beitrag in tschechisch von Dipl. Ing. Vladmír Horák

   
   

Zum Übersetzungprogramm

Ždírnické údolí - Sernitzer Tal

   
   

Ždírnické údolí patří k nejhezčím místům východních Krušných hor. Leží nad osadou Žandov, která je dnes součástí města Chlumec.
Údolím protéká Ždírnický potok, který se po 14 km toku vlévá nakonec do Bíliny poblíž trmické nákupní zóny.

Z Žandova kdysi vedla údolím značená cesta (modro-žlutá) do Habartic.

   
         
   

   
   


Když dnes projdeme Žandovem, přejdeme koleje zrušené trati, míjíme po levé straně již nefungující penzion a po asfaltové cestě se dostaneme do osady Ždírnice (Sernitz).
 Tešně pod ní míjíme brod, za kterým začíná nejnižší ze tří skoro vrstevnicových cest vedoucích jihozápadním směrem. Dnes
 

   
   

   
   


Dnes jsou ve Ždírnici jen dvě chalupy, kdysi dávno snad byly čtyři. První z nich bývala hospoda Myslivna (Jägerhaus).
 

   
   

   
   

Nad osadou se v 17. století dolovalo stříbro v režii hraběte Kolowrata Krakowského, ruda se zpracovávala v Chlumci. Težba se však nevyplácela.

Asfaltová cesta končí točnou, dále pokračuje podél potoka cesta střídavé kvality. Vpravo míjíme jakousi garáž a pak překročíme potok, vedený zde rourou. Kousek za tímto místem historická cesta opět přecházela
na levý břeh potoka, žádné zbytky můstku se tu nezachovaly. Dnes se ale dá pokračovat jen po pravém břehu velmi strmým stoupáním. V lese ve výšce asi 630 m se lze občerstvit u studánky.

http://www.estudanky.eu/4639

Než dojdeme na vozovou cestu na hladině 650 m, připojí se zprava opět ta historická cesta, která je ale sotva znatelná. Pokud se pokusíme po ní jít kus dolů, čeká nás
velké překvapení - poměrně zachovalý kamenný můstek s klenbou. Z žádné dnes používané cesty není vidět. Dnes prakticky most vede odnikud nikam.

 

   
   

   
   

V letech 2008-2010 jsme oblast Krušných hor nad Chlumcem prochodili křížem krážem. Stav cest ukazuje tato mapka.

 

   
   

   
   

Nyní se stočíme po slušné vozové cestě směrem k Vinnému vrchu. Po levé straně před krátkým prudším stoupáním nalezneme skalní vyhlídku, ze které je vidět směrem k Nakléřovu. Před Vinným vrchem odbočíme doprava k Chlumecké silnici. Cestou dolů dojdeme nejprve k známé studánce U Žabáka. V tom místě vyúsťuje cesta začínající u ždírnického brodu. Po silnici (nebo po zelené značce) můžeme dojít k chlumeckému nádraží, sloužícímu dnes jen jako hospoda (zavřeno v pondělí a úterý) a dále do Chlumce. Jinou variantou je odbočit za prudkou zatáčkou silnice po stezce skoro do protisměru a výlet můžeme příjemně zakončit ve Stradově v restauraci U Dostrašilů.

VH 19.8.2014